ADAPTACE - cesta pro všechny zúčastněné

12.07.2015 17:33

Autor: Jana Pelechová, zdroj: Odb.časopis Poradce ředitelky mateřské školy.

S blížícím se začátkem školního roku poněkud vzrůstá nervozita rodičů, jejichž děti nastupují nově do mateřské školy. „Ještě se párkrát vyspinkáš a půjdeš do školky.“ Přestože dítě získalo několik zprostředkovaných informací, co je školka, zažívá pocit nejistoty, trému, obavu, úzkost, či dokonce strach.

ADAPTACE

 • JE CESTA PRO DÍTĚ, RODIČE I PEDAGOGY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
 • SAMOZŘEJMĚ SE NEVYHNEME RŮZNÝM ÚKOLŮM A PŘEKÁŽKÁM, ALE NA KONCI ČEKÁ VŠECHNY POHODA, DOBRÝ POCIT A ÚSMĚV

PRO RODIČE a DĚTI

Ačkoliv není v zákoně ukotvena povinnost navštěvovat předškolní zařízení, většina rodičů správně tuší, že je kolektiv pro dítě přínosem.

 • Zkuste zajít se svým dítětem do MŠ, kterou bude navštěvovat, sdílejte jeho pocity a dojmy (jak se mu líbí budova, zahrada, barvy..)
 • Pohádky a příběhy o dětech, které chodí do školky, jsou výborným pomocníkem.
 • Vyprávějte o tom, jak jste vy sami chodili do školky a jaké to tam bylo.
 • Vysvětlete dítěti, PROČ musí jít do školky. Porozumí tomu, že jdete do práce.
 • Zajděte přímo do školky, prohlédněte si třídu, prostředí a seznamte se s paní učitelkou.
 • Sdělte dítěti výhody školky. Motivujte dítě. Zmiňte legraci, nové písničky, kamarády, stavebnice a hračky, pískoviště…
 • Nakupte věci do školky společně. Vybere si barvu, obrázek na oblečení.
 • Dopřejte mu pocit, že to zvládne. Ujistěte dítě, že spoustu věcí dokáže a že ve školce nebude problém samo se obléknout, dojít si na toaletu, poprosit a poděkovat.
 • Povídejte si s dítětem, jak vypadá den ve školce. Nezapomeňte zdůraznit, že se na sebe budete těšit. Vždy dodržte smluvený čas vyzvedávání, (po obědě, odpočinku).

Mami, tati..

 • Neměj strach, když se od tebe odloučím a nemluv o tom přede mnou.
 • Nech mne samostatně se obléknout, jíst, pomoz mi až tehdy, je-li to třeba. Veď mě k pořádku.
 • Do školky chodím za zábavou, hrou, kamarády, poznáváním a ne za trest.
 • Jsem-li nemocný, patřím do postýlky.
 • Pomůže mi, když si přinesu z domova plyšového kamaráda.
 • Nechávej mne ve školce pouze na nezbytně nutnou dobu, v práci také nejsi denně déle než 8 hodin.
 • Při odchodu do třídy se mnou rozluč srdečně, ale krátce.
 • Je-li nějaký problém, upozorni paní učitelku.
 • Máš-li chuť, pobuď se mnou během dne při jakékoli činnosti.

 

Zpět