Hodně cukru, málo ovoce a zeleniny.

07.04.2016 13:46

Zdroj: Informatorium 3-8 4/2016 Doc. PhDr. Slávka Fraňková, DrSc. Odbornice na dětskou výživu

CHCEME ŽÍT ZDRAVĚ

Jídlo jako součást výchovy

Jistým problémem, který vychází najevo při projednávání zavedení povinného předškolního ročníku, je sociální situace rodin z vyloučených oblastí. Ty často děti do školky neposílají, protože jim z mnoha důvodů nezbydou peníze na obědy. Stravování je ale v předškolním věku součást výchovy a vzdělávání, ale i socializačního procesu.

Úkoly mateřské školy

Mateřská škola

  • má šanci kultivovat návyky dětí
  •  může je seznámit s potravinami a pokrmy, které rodiče neznají nebo nemají v oblibě
  • vychovává ke zdravému způsobu života a pomáhá dítěti se optimálně začlenit do společnosti

Pro děti ze sociálně špatných poměrů je stravování v MŠ ještě důležitější, než pro děti z plně funkčních, i když chudších rodin, které mají doma dobrou stravu.

Předškolní období je vhodné pro nastartování způsobů chování, které se upevňují a stávají se součástí osobnosti. Ve výživě se fixují relativně pevné a dlouhodobé systémy nutričních prevencí, averzí a postojů k jídlu. Dítě si ve věku 3-6 let osvojuje základní sociální normy. V mateřské škole se naučí společenským pravidlům v souvislosti s jídlem, musí respektovat ostatní děti, nerušit je při jídle, někdy pomáhat menším či nezkušeným, nekazit jim chuť na jídlo, samo se při jídle ukáznit…

Učí se stravovat v kolektivu jedinců, které si samo nevybralo, přizpůsobovat se a umět s nimi komunikovat při hře i jídle. V domácím prostředí občas tolerujeme určité nezpůsoby. Učitelka, která obědvá společně s dětmi, může svým chováním i komentářem kladně motivovat ostatní.

Hodně cukru, málo zeleniny. Tak jedí české děti.

Velkým problémem současnosti je nadměrná konzumace cukru, statistiky mluví o několika desítkách kilogramů ročně na osobu (před asi třemi desítkami let se průměrná spotřeba pohybovala kolem dvou kg). Dětem se podávají sladké kaše, slazený čaj, limonády. Dostávají dárky v podobě moučníků, čokolády, odměna za cokoliv. Ale sladké pochoutky by měly být něčím mimořádným, např. při oslavě narozenin. Sacharidy do výživy patří. Cukry jsou zdrojem rychle uvolnitelné energie, což je důležité u vysoce aktivních dětí či sportovců. Do výživy musíme začlenit pravidelných příjem ovoce.

Do jídla se nenutí.

Jistou bolestí stravování v mateřských školách je nucení dětí do jídla. Očekává se, že dítě alespoň vše ochutná. Myslím, že toto nefunguje na každé dítě, některé se dříve či později zablokují, už nechtějí jíst nic a z jídla se stává problém.

Do MŠ přicházejí děti s různými zkušenostmi s jídelní situací a novým jídlem či odlišnou úpravou, než na jakou jsou zvyklé.

Výhodu mají děti navyklé na větší rozmanitost pokrmů a odlišná jídelní prostředí (pobyt u příbuzných, návštěvy restaurací, cestování do jiných kultur).  

S většími problémy se potýkají děti, přivyklé na úzký sortiment pokrmů (rajská „musí“ být s kolínky, španělský ptáček pouze s rýží..)

V mnoha rodinách není zvykem podávat polévku. Učitelky mají zájem na tom, aby děti byly zdravé a prospívaly.

Doporučení, taktiky a strategie.

1) Nápodoba – společné obědvání

2) Přesvědčování a domlouvání – vysvětlení, že dítě bude zdravě prospívat, pomáhá postupně překonávat fobii (stačí si k jídlu přivonět, olíznout)

3) Nucení k jídlu či dojídání – některé dítě má nechuť k velkým porcím a fobii vzbuzuje už pohled na plný talíř

Mohou nastat psychosomatické problémy a obavy z času společného stravování. Vše může vyústit až ke strachu docházky do MŠ.

Nezbytným předpokladem je dobrý kontakt s rodiči a jejich spolupráce se školkou. Osvědčuje se i seznamování se s recepty, které neznají.

Zpět