Klima mateřské školy

07.04.2016 08:28

Autor: Doc. PaeDr. Soňa Koťátková, Ph. D. – Univerzita Karlova v Praze, Katedra primární pedagogiky, Dítě a mateřská škola, 2014

Klima mateřské školy vytvářejí učitelé, rodiče i děti               

V mateřské škole je více přirozených příležitostí pro setkávání rodiny a učitelů, než je tomu ve škole základní. V mateřské škole působí na dítě souběžně větší počet dospělých, kteří mají různé povahové vlastnosti a vzájemné vztahy.  Dítě je na počátku začleňování se do širší společnosti a velmi intenzivně vnímá chování nových dospělých a jejich komunikaci s nimi. Nové způsoby řešení všech situací a citovou oporu nutnou pro ochotu přizpůsobit se a něčemu se naučit.

Klima školy či třídy je vnímáno prostřednictvím pocitů z vřelosti, zájmu a dobrých vztahů, nebo naopak ze spěchu, neklidu, netrpělivosti, nebo dokonce odmítavých postojů či lhostejnosti, které produkují dospělí. Jsou to velmi subjektivní pocity a z toho důvodu je i kvalita klimatu vnímána různými lidmi různě.

OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI UČITELŮ jsou pro kvalitní klima velmi důležité. Patří sem ochota komunikovat, a to především s dětmi. Poměrně často se ukazuje určitá rozporuplnost v komunikaci učitelky s dětmi a rodiči. Učitelka jako by ve dvou různě cílených komunikačních rovinách byla vždy jiným člověkem. S dětmi je přirozená, dobře a ochotně komunikující, ale s rodiči působí zamlkle, nejistě.

I naprostý opak není výjimkou. S rodiči se baví se zájmem, ale s dětmi je odtažitá, lhostejná. Opět lze rodičům doporučit, aby viděli učitelku v přímé práci s dětmi, a tak měli komplexnější pohled. Do oblasti komunikace patří další podmínky pro její kvalitu. A kdykoli mají dotazy, je důležité se informovat. Učitelky jsou mnohdy zaslepeny prací s dětmi a potřebují čas se osobnostně vrátit do role „dospělého“ (manželky, matky..)

SCHOPNOST MÍT RÁD DĚTI A CITOVĚ SE ANGAŽOVAT je také velmi významný vklad pro práci s předškolními dětmi.

PEDAGOGOVÉ mateřských škol přistupují, v současné době k individuálním potřebám každého dítěte a plně je respektují. Děje se tak v oblasti citové, socializační a vzdělávací. Jsou rozvíjeny jednotlivé oblasti dětské osobnosti, kultivují se vzájemné vztahy v dětské skupině a děti získávají přirozený respekt dospělého.  Mateřská škola je jediné místo, kde se dá soustředěně tímto způsobem pracovat. V rodinách není větší počet vrstevníků a proto, se děti předškolního věku setkávají v mateřské škole. Každodenní pobyt v MŠ je svou mnohostrannou kvalitou podstatně něco jiného, než když se dítě setká jednou nebo dvakrát týdně s dětmi ze starší rodiny nebo v koutcích pro děti v nákupních centrech či jinde.

SPOLUPRÁCE RODIČŮ S MATEŘSKOU ŠKOLOU není v dnešní době shodná s dobou před rokem 1989. Rodiče měli vymezené prostory, základní předpoklad pro spolupráci a komunikaci s učitelkami.  Mateřské školy otevřely svou práci rodinám a uvolnily prostor pro vstup alternativních směrů do výchovně vzdělávacího působení, přesto setrvává známá klasika – třídní schůzky, den otevřených dveří, konzultace s učitelkami, výstavy dětských prací a besídky. Nabízejí se i možnosti rodičovské přítomnosti během výchovně-vzdělávací práce s dětmi, výletech a náročnějších akcích. Rodiče navíc mívají v paměti své pocity z pobytu v mateřské škole, mnozí ještě před rokem 1989. Chování ovlivňuje i malé povědomí o školním prostředí a žádná nebo malá důvěra v něj.

 

Učitelky mateřské školy i rodiče by si měli uvědomit, že žádná ze stran nesupluje druhou. Jde o doplňování a vzájemnou spolupráci, která je pro dítě velmi přínosná. Mateřská škola dokáže doplnit a zajistit to, na co rodiče nemohou mít v dnešní době čas a sílu. Navíc odborně kvalifikované učitelky dokáží velmi dobře pomoci. Důležitá je vzájemná komunikace učitelek s dětmi, rodičů s dětmi a rodičů s učitelkami. Vždyť společným cílem je spojené dítě s dobrým startem do života, základní školy a dalšího vzdělávání. Neopomínejme, že předškolní vzdělávání je stavební kámen a první setkání s „okolním světem“. 

 

Zpět