Listárna

07.04.2016 09:42

Zdroj: Informatorium školy mateřské 3-8 4/2016

Vše začíná v mateřské škole

Na ministerstvo školství byl zaslán dopis, v němž pisatelka zmiňuje, jakým překvapením pro ni bylo zjištění, že mateřská škola je skutečnou školou a že předškolní období je zásadní ve vývoji dítěte.

Dobrý den,

Nedávno mě v odborném časopise zaujal článek, že základem života a výchovy je mateřská škola (nikoliv až základní škola). Článek byl velice zajímavý, prý je předškolní období nejkrásnější ale zároveň nejtěžší z hlediska vývoje a utváření osobnosti dítěte. To, že je toto období tak zásadní, jsem netušila a ani úloze učitelky mateřské školy jsem nepřikládala takovou důležitost. Dívala jsem se na ně spíš jako na hodné tety, které si s dětmi jen hrají. Tento článek mi zcela změnil pohled na učitelky i předškolní výchovu. Děkuji a takových článků více.

S pozdravem Vendula Boháčková

Odpověď zástupkyně MŠMT:

Vážená paní Boháčková,

Velmi mě potěšila Vaše slova, která se týkají práce učitelek mateřských škol. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si tuto neoddělitelnou a významnou úlohu pedagogické práce, jakožto počáteční formy vzdělávání, plně uvědomuje. Úkolem předškolního vzdělávání v mateřské škole je specifickými formami a metodami práce rozvíjet osobnost dítěte a doplňovat rodinnou výchovu. Dítěti poskytovat takové podněty, které jsou pro něj podnětné a přiměřené, rozvíjet jejich předpoklady pro pokračování ve vzdělávání s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem a předpokladům, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na rozvoji základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vzdělávání v mateřské škole se realizuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Zde se můžete dočíst, co vše je obsahem pedagogické činnosti učitelek mateřských škol a v jakých oblastech jsou povinny děti vzdělávat. Tento dokument najdete na stránkách MŠMT: www.msmt.cz/file/35586

Přeji Vám hodně zdraví a jsem s pozdravem

Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová, ministerský rada

 

Zpět