POVINNÝ PŘEDŠKOLNÍ ROK V MŠ

07.04.2016 09:36

Zdroj: Informatorium školy mateřské 3-8 4/2016, Autor: Mgr. Marie Těthalová

Poslanci schválili povinné předškolní vzdělávání

Ve středu 9. března 2016 schválila sněmovna návrh školského zákona, v němž v paragrafu 34 přibyla jedna důležitá věta:

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.“

Toto opatření de facto prodlužuje školní docházku na 10, respektive – v případě odkladu školní docházky – na 11 let. Rodiče budou vystavení přestupkovému řízení, pokud své dítě nepřihlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. Mají sice možnost dítě vzdělávat individuálně, ale v takovém případě bude dítě dvakrát během daného školního roku „přezkoušeno“ ve spádové mateřské škole, která bude mít povinnost držet pro toto dítě volné místo, aby v případě bylo možné individuální vzdělávání ukončit. Podoba tohoto „přezkoušení“ není ještě známa.

Pokud zákon schválí senát, který se návrhem začne zabývat v dubnu, a podepíše jej prezident, od září 2017 budou předškolní děti chodit do mateřské školy povinně.

Zpět