HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

  • 12. MŠ Zátiší  (tak zněl původní název školy), byla postavena v roce 1981 jako závodní mateřská škola pro zaměstnance Rakony a Autobrzd.
  • Původně měla škola čtyři třídy. Ředitelkou byla Anežka Pavlíčková. Pro nedostatek dětí byl v roce 1987 jeden pavilon MŠ uzavřen a pronajat Zvláštní základní škole v Rakovníku. Od té doby byla 12. MŠ dvoutřídní a tak ji také převzalo, po zrušení závodních MŠ, Město Rakovník.
  • Ředitelkou byla jmenována Miroslava Polanská. Dne 1. 1. 1992 byla zřízena městem a na základě schválení Městského zastupitelstva zařazena jako příspěvková organizace Města Rakovník s právní subjektivitou.
  • O rok později byla k ředitelství školy přidružena ještě MŠ V Lukách Rakovník.
  • Organizační změna nebyla pro město vyhovující. K 1. 1. 1998 došlo k znovu rozdělení škol a novou ředitelkou byla na základě konkurzu jmenována Bc. Eva Kodešová (v roce 2012 podle školského zákona stávající ředitelka obhájila své jmenování na dalších šest let).
  • V roce 2001 byla v Rakovníku postavena nová Speciální základní škola a pavilon byl opuštěn. Město Rakovník budovu dva roky komerčně pronajímalo, ale zjistilo se, že skloubit provoz MŠ s komerčním využitím není vhodné. Dětí postupně přibývalo, o školu jevili zájem rodiče z Rakovníka i okolních vesnic a proto na základě žádosti ředitelky byl zrekonstruován volný pavilon opět pro účely mateřské školy.
  • Od 1. 9. 2007 došlo k navýšení kapacity dětí na 78, byla otevřena 3. třída a tělocvična. Babyboom zasáhl i město Rakovník. Proto se po dohodě s Městem Rakovník od 1. 9. 2010 zrušila tělocvična a otevřela se třída 4. V současné době navštěvuje školu 100 dětí předškolního věku.
  • Součástí MŠ je školní jídelna.

MŠ Průběžná je zařazena rozhodnutím ŠÚ Rakovník č.j. škol./2000 ze dne 1. 11. 2000 do sítě škol a předškolních zařízení Mateřská škola Průběžná Rakovník.