PŘEHLED  PRÁZDNINOVÝCH  TERMÍNŮ VE  ŠKOLNÍM ROCE  2018/19

 

Začátek  školního  roku: pondělí   3. 9.2018

Ukončení 1. pololetí:    středa     31. 1.2019

Konec školního roku:   pátek  28. 6.2019                                                                   

Podzimní  prázdniny:                 pondělí 29. 10. 2018 a úterý 30. 10. 2018

Vánoční  prázdniny:                  sobota 22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019

                                                 (provoz zahájen ve čtvrtek 3. 1. 2019)

Pololetní  prázdniny:                 pátek  1. 2. 2019

Jarní  prázdniny:                       pondělí 25. 2. 2019  –  pátek 3. 3. 2019

Velikonoční  prázdniny:            čtvrtek 18. 4. 2019 – pátek 19. 4. 2019

Letní  prázdniny:                       sobota 29. 6. 2019  - neděle 1. 9. 2019

Zahájení šk. roku 2019/2020     pondělí 2. 9. 2020

  • Platba na prázdniny probíhá předem do pátku 7. 6. 2019 převodem na účet  (školné 20,- Kč / 1 den,  stravné – obvyklá platba,  na pozdější platby nebude brán zřetel a děti nebudou o prázdninách přijaty).

Platby za školné se nevrací, platby za stravné se vrací pouze na pouze na základě lékařského potvrzení.

 

Náhradní provoz v době uzavření MŠ Průběžná Rakovník zajišťují:

MŠ Vinohrady   pondělí   1.7.2019  –  pátek 19.7.2019  (3 týdny)

MŠ V Parku       pondělí   1.7.2019 –  pátek 12.7.2019  (2 týdny)

Platby v jiných MŠ probíhají dopředu. Po uzavření žádostí o přijetí k prázdninovému provozu rodiče obdrží přihlášky k navštěvování prázdninového provozu MŠ a formulář o zdravotní způsobilosti dítěte. Tyto dokumenty odevzdají společně s platbou v příslušné MŠ, do které dítě na prázdninový provoz přihlašují. V případě zájmu rodičů o tuto službu jsou povinni takto učinit nejpozději do pátku 7. 6. 2019.