PŘEHLED  PRÁZDNINOVÝCH  TERMÍNŮ VE  ŠKOLNÍM ROCE  2017/2018

Začátek  školního  roku:          pondělí        4.9.2017

Ukončení 1. pololetí:                   středa         31.1.2018

Konec školního roku:                  pátek           29.6.2018

Podzimní  prázdniny:                 čtvrtek  26.10.2017 –  pátek 27.10.2017

Vánoční  prázdniny:                   sobota 23.12.2017 –    úterý 2.1.2018

                                                     (vyučování začíná ve středu 3.1.2018)

Pololetní  prázdniny:                  pátek 2.2.2018

Jarní  prázdniny:                        pondělí 19.2.2018  –  pátek 25.2.2018

Velikonoční  prázdniny:             čtvrtek 29.3.2018 – pátek 30.3.2018

Letní  prázdniny:                        sobota 30.6.2018  - neděle 2.9.2018

Zahájení šk. roku 2018/2019  pondělí  3.9.2018

 

Plánované  uzavření  MŠ  v době  státem vyhlášených prázdnin:

vánoční  prázdniny    sobota 23.12.2017 –    úterý 2.1.2018

                                   (vyučování začíná ve středu 3.1.2018)

letní  prázdniny          pondělí 30.7.2018 – pátek 31.8.2018 (5 týdnů)

O letních prázdninách je MŠ otevřena:   pondělí 2.7.2018 – pátek 28.7.2018                                         

Prázdninový provoz bude zajištěn pouze pro děti pracujících rodičů.

  • Platba na prázdniny probíhá předem do 15.6.2018  převodem na účet  (školné 20,- Kč / 1 den,  stravné – obvyklá platba,  na pozdější platby nebude brán zřetel a děti nebudou o prázdninách přijaty).
  • Platby za školné se nevrací, platby za stravné se vrací pouze na pouze na základě lékařského potvrzení.

Náhradní provoz v době uzavření MŠ Průběžná Rakovník zajišťují:

MŠ Vinohrady   pondělí   6.8.2018 –  pátek  24.8.2018

MŠ V Parku       pondělí   13.8.2018 – pátek 24.8.2018   

Platby v jiných MŠ probíhají dopředu, rodiče si musí opatřit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti a dojít zaplatit na příslušnou MŠ do 15.6.2018.

V době podzimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin:

Provoz bude omezen podle počtu předem přihlášených dětí a děti budou spojeny. V případě malého zájmu (nejméně 6 dětí – dle školního řádu), bude MŠ uzavřena i v těchto termínech prázdnin. Učitelky budou zájem o MŠ zjišťovat vždy koncem měsíce, tak, aby byly upraveny zálohy na stravné k 31. dni v měsíci. Rodiče písemně přihlásí děti a stravné bude účtováno podle přihlášení.