PERSONÁL ŠKOLY 


ŘEDITELKA Bc. Eva Kodešová
   
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY Bc. Radka Sabová
UČITELKY Mgr. Jana Šváchová
  Bc. Klára Pavlíková
  Evženie Vaňová
  Bc. Martina Vinšová
  Věra Štíbrová
  Drahoslava Sýkorová
ASISTENT PEDAGOGA Martina Řežábková
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY Eva Truksová
KUCHAŘKY  
  Michaela Kopelentová
ŠKOLNICE Blanka Macáková
  Blanka Sochorová