PERSONÁL ŠKOLY 


ŘEDITELKA Bc. Eva Kodešová
   
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY Bc. Radka Sabová
UČITELKY Bc. Klára Pavlíková
  Věra Štíbrová
  Zuzana Husáková
  Mgr. Jana Šváchová
  Drahoslava Sýkorová
  Evženie Vaňová
  Věra Hanzlová
ASISTENT PEDAGOGA Martina Řežábková
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY Eva Truksová
KUCHAŘKY Veronika Peschová
  Michaela Kopelentová
ŠKOLNICE Blanka Macáková
  Blanka Sochorová
ÚDRŽBÁŘ Miloslav Kubínek