PLATBY  V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRŮBĚŽNÁ RAKOVNÍK

s platností od 1. 9. 2019 jsou uvedeny tyto platby:

ŠKOLNÉ 400,- Kč/měsíc

STRAVNÉ:

  • děti 3-6 let 35,- Kč za den (svačina 9,- + oběd 17,- + svačina 9,-)

  • děti 6-7 let 38,- Kč za den (svačina 10,- + oběd 18,- + svačina 10,-)

Školné a stravné se hradí ZÁLOHOVĚ pouze BANKOVNÍM PŘEVODEM vždy do 15. dne v měsíci. (informace o výši částky jsou k dispozici v MŠ).

Pro snadnější dohledání platby je NUTNÉ uvést variabilní symbol, ve zprávě pro příjemce JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

 

HOTOVOSTNÍ  PLATBY  SE  NEPŘIJÍMAJÍ.

  • za děti s odkladem školní docházky a ty, které se zúčastní v roce 2020 zápisu do ZŠ, se ŠKOLNÉ NEHRADÍ a je účtováno pouze stravné.


 

Pro Žádost o zproštění školného je nutné vyplnit příslušný formulář s přiloženým potvrzením z  ÚŘADU PRÁCE o vyplácení sociálních dávek.

OMLOUVÁNÍ  DĚTÍ:

  • DENNÍ STRAVNÉ  se odhlašuje pouze do 7:30 hodin.  FORMOU SMS NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH UČITELEK PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY (bližší informace na vývěsce v šatně).

 

  • NEPŘÍTOMNOST  DĚTÍ  V  MŠ s povinnou předškolní  docházkou (rok  před vstupem  do  ZŠ), je nutné OMLOUVAT  PÍSEMNĚ  U  UČITELEK  VE TŘÍDĚ  DO  OMLUVNÉHO  LISTU.

 

ZÁVAŽNÁ  A  INFEKČNÍ  ONEMOCNĚNÍ  JSOU RODIČE POVINNI HLÁSIT UČITELKÁM TELEFONICKY OKAMŽITĚ!