Odhlášení stravného je možné pouze formou SMS do 7,30 h u Evy Truksové 725 424 974  (období absence, příjmení a třída dítěte).

Dlouhodobou absenci dítěte nahlašte nejpozději do 3 pracovních dnů formou SMS nebo osobně u učitelek příslušné třídy. U předškolních dětí je nutné zaznamenat nepřítomnost v omluvných listech nebo na předtištěných omluvných formulářích.

Telefonní kontakty na učitelky pro školní rok 2018/19:

1. třída

Mgr. Jana Šváchová     602 111 957

Bc. Klára Pavlíková      725 424 972

2. třída

Bc. Martina Vinšová   725 424 971

Evženie Vaňová   725 071 863

 

3. třída

Věra Štíbrová     601 391 213

Radka Sabová        601 391 212

 

4. třída

Drahoslava Sýkorová   725 424 973

Bc. Eva Kodešová       724 001 695