PLATBY  V MATEŘSKÉ ŠKOLE

OD 1. 9. 2017 NASTÁVAJÍ ZMĚNY V PLATBÁCH DO MŠ:

ŠKOLNÉ 400,- Kč/měsíc

STRAVNÉ

  • děti 3-6 let 32,- Kč za den ( svačina 8,- + oběd 16,- + svačina 8,- )
  • děti 6-7 let 35,- Kč za den ( svačina 9,- + oběd 17,- + svačina 9,- )

ŠKOLNÉ  A  STRAVNÉ:

  • se bude platit ZÁLOHOVĚ, vždy do 15. dne v měsíci

(1. 9. 2017 budou připraveny k vyzvednutí lístky se splatnostní k 15.9.2017 - platba 1.zálohy)

  • Úhrada plateb bude možná POUZE  BANKOVNÍM  PŘEVODEM  NEBO  INKASEM  U  ČESKÉ  SPOŘITELNY
  • HOTOVOSTNÍ  PLATBY  SE  NEPŘIJÍMAJÍ
  • Děti s odkladem školní docházky a ty, které se zúčastní v roce 2018 zápisu do ZŠ, ŠKOLNÉ NEHRADÍ
  • Pro Žádost o zproštění školného je nutné vyplnit příslušný formulář s přiloženým potvrzením z  ÚŘADU PRÁCE o vyplácení sociálních dávek NEJPOZDĚJI DO  31.8.2017

OMLOUVÁNÍ  DĚTÍ:

  • STRAVNÉ  NA  DEN  se odhlašuje pouze do 7.30 hod.  POUZE  V  ŠJ (formou SMS  nebo  telefonicky u paní Evy Truksové na  čísle  725 424 974)
  • NEPŘÍTOMNOST  DĚTÍ  V  MŠ (povinná  předškolní  docházka  rok  před vstupem  do  ZŠ), je nutné OMLOUVAT  PÍSEMNĚ  U  UČITELEK  VE TŘÍDĚ  DO  OMLUVNÉHO  LISTU  PO  SKONČENÍ  NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE
  • ZÁVAŽNÁ  A  INFEKČNÍ  ONEMOCNĚNÍ  JSTE POVINNI HLÁSIT UČITELKÁM TELEFONICKY OKAMŽITĚ

 

PŘÍSPĚVEK SRPDŠ 300,- ( společné akce dětí - Vánoce, MDD, ... )

OSTATNÍ JEDNORÁZOVÉ PLATBY ( divadla, plavání, výlety, škola v přírodě a jiné akce )