MATEŘSKÁ  ŠKOLA  PRŮBĚŽNÁ  RAKOVNÍK

      Průběžná 2312,  269 01 Rakovník

 

         Vnitřní předpis ke stravování dětí a zaměstnanců:

podle vyhlášky  463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.  vydávám tento vnitřní předpis ke stravování dětí, který nabývá platnosti 1.4.2016:

 

strávníci 3 - 6 let:

                               dopolední svačina      8,- Kč

                                                oběd         16,- Kč

                              odpolední svačina       8,- Kč

                            ----------------------------------------

                              celodenní strava          32,- Kč

 

strávníci 6 - 7 let: 

                             dopolední svačina       9,- Kč  

                                              oběd          17,- Kč

                             odpolední svačina       9,- Kč

                          -------------------------------------------

                             celodenní strava         35,- Kč

 

strávníci 15 a více let:

                             zaměstnanci nemají nárok na svačiny

 

                                                 oběd:        29,- Kč

 

Upozornění:

Stravné na celý den se odhlašuje nejpozději do:

               7.30 ráno na čísle  vedoucí školní kuchyně Evy Truksové -   725 424 974

Pokud dítě onemocní  a není řádně omluveno,  je mu počítána celodenní strava.

Rodiče mají nárok ten den si stravu vyzvednout do přinesených nádob do 11.15 hod ve ŠJ.

Pro nemocné děti nevaříme, pouze 1. den. (viz školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška o MŠ č. 14/2005 Sb.)

 

 

PLATBY  V  MŠ

 

  1. inkasem  u  české  spořitelny:   číslo sběrného účtu – 1 000 54 591
  2. převodem  na  účet  MŠ:      540 277 369 / 0800

 

Platby  provádějte tak, aby byly  na  účtě  MŠ  do 15. dne v  měsíci. 

Stravné se platí zálohově od 1. do 15. dne v příslušném měsíci.

Kontrola  provedení  plateb  probíhá vždy ke 20. dnu  příslušného měsíce.

 

Jestliže  platba  nebude  provedena  ke  kontrolnímu dnu, a  rodiče  se  nedomluví  osobně  s  ředitelkou  jinak,  nebude  dítě  do  MŠ  od 21. dne v měsíci  přijato  do  doby  zaplacení. V tomto případě  jsou rodiče neprodleně zaplatit hotově u vedoucí ŠJ a pak budou děti opět přijaty do MŠ.