PROFIL ŠKOLY

  • Naše škola vytváří vhodné, bezpečné a podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dítěte, na kterém spolupracuje celý kolektiv. Snažíme se o školu pro dítě zajímavou, obsahově bohatou, rozvíjející tvořivost a fantazii.
  • Všechny učitelky jsou kvalifikované ve svém oboru, umí podněcovat v dítěti radost z učení a poznávání. Mají důvěru a podporu ředitelky školy. Průběžně se vzdělávají a zvyšují si kvalifikaci. Školu nedělá jen ředitelka, ale celý kolektiv.
  • Naší prioritou jsou spokojené děti, dobré vztahy uvnitř školy, s rodiči, zřizovatelem a veřejností. Výsledkem naší společné práce je skutečnost, že děti odcházejí z MŠ komplexně připraveny na vstup do ZŠ se zažitými návyky pro život a dokáží se odpovědně postavit za své jednání.
  • Zpětnou vazbou je pro nás spokojenost rodičů, kterou si ověřujeme osobně, dotazníky i každoročně při zápisu dětí do MŠ. Zájem o nás mají i rodiče dětí ze vzdálenějších částí města nebo přilehlých vesnic.
  • Oceněním pro nás jsou informace od elementaristek ze 3. ZŠ, které hodnotí naše děti jako "pro vstup do školy, vždy dobře připravené". Úzce spolupracujeme s PPP (Pedagogicko-psychologickou poradnou) Rakovník. Absolventi naší MŠ, kteří se přijdou každoročně pochlubit svým vysvědčením z 1. i 2. stupně ZŠ, pro nás jsou naší největší odměnou.