Mateřská škola Průběžná Rakovník se za finanční podpory EVROPSKÉ UNIE, Evropských strukturálních a investičních fondů OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a podpory MŠMT
zúčastní projektu:

 
 

Hravá matematika REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009978 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností. 

Publicita projektu - šablony II.pdf (360 kB)