Mateřská škola Průběžná Rakovník se za finanční podpory EVROPSKÉ UNIE, Evropských strukturálních a investičních fondů OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a podpory MŠMT
účastní projektu:

 

Hravá matematika REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009978 je spolufinancován Evropskou unií.Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy, MŠMT.

 

 

 

Projekt
Hravá matematika
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009978
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání