PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MŠ Průběžná Rakovník, Průběžná 2312, 269 01 Rakovník
IZO MŠ 107518520
IZO ŘEDITELSTVÍ 600055612
TELEFON 313 517 326 / 724 001 695
E-MAIL ms.prubezna@wo.cz
WEBOVÉ STRÁNKY www.msprubezna.cz
IČO 00875457
ČÍSLO ÚČTU 540277369 / 0800
ZŘIZOVATEL Městský úřad Rakovník
ŘEDITELKA ŠKOLY Bc. Eva Kodešová
TYP ZAŘÍZENÍ MŠ s celodenním provozem
KAPACITA 100 dětí
PROVOZNÍ DOBA 06.30  – 16.30
SPOLEČNÉ AKCE S RODIČI besídky, informační schůzky, dny otevřených dveří
ORGANIZACE DNE vychází z výchovně vzdělávaní práce s dětmi a rámcového programu pro předškolní vzdělávání

REŽIMOVÉ POŽADAVKY

Nástup dětí do MŠ: k 1.9.v příslušném školním roce, nebo dle potřeb rodičů.

Během dne probíhají činnosti řízené odpovědným pedagogem.

Pedagog odpovídá za bezpečný průběh všech akcí v MŠ.

Děti mají zajištěn dostatečný prostor a čas pro pohybové a hravé činnosti.

SCHÁZENÍ DĚTÍ 06.30 - 08.00
SPONTÁNNÍ HRA denně 06.30 – 8.30, 14.00 – 16.30
POHYBOVÉ ČINNOSTI denně 08.30 - 08.40 a dle plánu  učitelek několikrát za den, zařazujeme sezónní činnosti (plavání, sáňkování, jízda na kole...)
PODMÍNKY A VYBAVENÍ tělovýchovné nářadí a náčiní, vybavení školní zahrady
NÁMĚTOVÉ ČINNOSTI 8.30 – 10.00 a dle plánu učitelek
SLEDOVÁNÍ TELEVIZE nesledujeme, dle plánu učitelek video, DVD - maximálně 1x za týden, 20 min
POBYT VENKU denně 10.00 – 11.30, podle počasí a zdravotního stavu dětí, minimálně 1/2 hod., školní zahrada, okolí MŠ,  odpoledne podle počasí 15.00 – 16.30 (školní zahrada)
ÚDRŽBA ZAHRADY zajišťuje údržbář školy, sekání trávy dle potřeb, aby se zabránilo vzniku alergenů, pískoviště během sezóny denně překryto
ODPOČINEK denně 12.00 – 14.30 v 1. třídě a 2. třídě, 12.30 - 14.00 ve 3. třídě a 4. třídě, lehátka a lůžkoviny jsou   uloženy v místnosti k tomu určené, lůžkoviny v označených policích, větrání zajištěno větracím otvorem
STRAVOVÁNÍ příprava stravy – školní kuchyně, samostatná budova, pro děti se strava do MŠ dováží přes školní dvůr na nerezovém vozíku v termonádobách, další příprava  probíhá ve dvou přípravných kuchyňkách, mezi jídlem jsou dodržovány tříhodinové pauzy – 08.30,11.30,14.30, děti se při svačinách obsluhují samy, při obědě je obslouží kuchařka, nádobí se myje na přípravnách po každém jídle, denně v myčce
PITNÝ REŽIM děti mohou pít během dne dle vlastní potřeby, obsluhují se samy, pijí z vlastních hrnečků, které si přinesly z domova, průběžně je kuchařka myje, k dispozici mají děti čaj, šťávu, vodu, dle vlastních potřeb

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

Údržbu školy a zahrady provádí údržbář školy.

Úklid MŠ zajišťuje školnice, která zodpovídá za čistotu provozu,  a uklízečka.             

Úklid a údržbu ŠJ zajišťuje vedoucí kuchyně a 2 kuchařky za spolupráce s údržbářem školy.

Praní prádla zajišťuje uklízečka ve vlastní prádelně ( drobné ).

VÝMĚNA PRÁDLA                                             

  • 1x týdně ručníky nebo dle potřeby
  • 1x za 21 dní lůžkoviny, nebo dle potřeby
  • pyžama dle rodičů, minimálně 1x za 14 dní

Prádlo je skldováno ve speciálních  uzavřených skladovacích místnostech.