Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 (tis. Kč)

 

Schválený rozpočet 2018

Upravený rozpočet 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019

Výnosy celkem

1720

1720

 1760

Příspěvek zřizovatele - provozní

980

980

 1000

Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)

--

--

 --

Provozní dotace z jiných zdrojů

--

 

 --

Zúčtování 403 do výnosů

--

--

 --

Zapojení fondů do výnosů

--

 

 --

Ostatní výnosy

740

740

760

Náklady celkem

1720

1720

 1760

Osobní náklady

--

 

 --

Odpisy DM

11

27

29

Energie

430

430

 430

Ostatní náklady

1279

1263

 1301

 
Střednědobý výhled rozpočtu (tis. Kč)

 

 

Rok 2020

Rok 2021

Výnosy celkem

 1800

 1800

Příspěvek zřizovatele

 1000

 1000

Provozní dotace z jiných zdrojů

--

 --

Zúčtování 403 do výnosů

-- 

 --

Zapojení fondů do výnosů

-- 

-- 

Ostatní výnosy

800

800

Náklady celkem

1800

1800 

Osobní náklady

 --

 --

Odpisy DM

 29

 29

Ostatní náklady

 1771

1771

Plánované investice celkem

 Není naplněn RFM

 Není naplněn RFM

Plánované investice

--

--