Složení učitelek na třídách pro školní rok 2020/21:

(telefonní kontakty pro omlouvání dětí jsou uvedeny na vývěskách školy).

1. třída

  • Bc. Klára Pavlíková
  • Mgr. Zuzana Nováková
  • Barbora Trpišovská

2. třída

  • Bc. Martina Vinšová
  • Lucie Skoupá

3. třída

  • Mgr. Jana Šváchová
  • Andrea Hoffmannová

4. třída

  • Bc. Radka Sabová
  • Denisa Holanová
  • Martina Řežábková