MATEŘSKÁ  ŠKOLA  PRŮBĚŽNÁ  RAKOVNÍK

Vnitřní předpis ke stravování dětí a zaměstnanců:

podle vyhlášky  463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění č. 107/2008 Sb.  vydávám tento vnitřní předpis ke stravování dětí, který nabývá platnosti 1. 9. 2019:

strávníci 3 - 6 let:

dopolední svačina 9,- Kč

oběd 17,- Kč

odpolední svačina 9,- Kč

  • CELODENNÍ STRAVA 35,- Kč

strávníci 6 - 7 let:

dopolední svačina 10,- Kč

oběd 18,- Kč

odpolední svačina 10,- Kč

  • CELODENNÍ STRAVA 38,- Kč

strávníci 15 a více let:

oběd 30,- Kč

  • DENNÍ STRAVNÉ  se odhlašuje pouze do 7:30 hodin.  FORMOU SMS NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH UČITELEK PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY (bližší informace na vývěsce v šatně).

Pokud dítě onemocní  a není řádně omluveno,  je mu počítána celodenní strava.

V den náhlého onemocnění dítěte mají rodiče nárok na vyzvednutí oběda do přinesených nádob nejpozději do 11.15 hod ve školní kuchyni.

Pro nemocné děti nevaříme, pouze 1. den. (viz školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška o MŠ č. 14/2005 Sb.)

Stravné a školné se hradí ZÁLOHOVĚ (od 1. do 15. dne v příslušném měsíci) pouze BANKOVNÍM PŘEVODEM na  číslo účtu MŠ: 540 277 369 / 0800, vždy do 15. dne v měsíci. (informace o výši částky jsou k dispozici v MŠ).

Pro snadnější dohledání platby je NUTNÉ uvést variabilní symbol, ve zprávě pro příjemce JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

 

HOTOVOSTNÍ  PLATBY  SE  NEPŘIJÍMAJÍ.

  • za děti s odkladem školní docházky a ty, které se zúčastní v roce 2020 zápisu do ZŠ, se ŠKOLNÉ NEHRADÍ a je účtováno pouze stravné.

Kontrola  provedení  plateb  probíhá vždy ke 20. dnu příslušného měsíce.

Pokud ke kontrolnímu dni nebude platba na účet mateřské školy přijata a rodiče se nedomluví s ředitelkou školy osobně jinak,  nebude  dítě od 21. dne v měsíci  do MŠ přijato  do  doby  připsání částky na účet mateřské školy.