VĚCNÉ PODMÍNKY PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ

  • ZAHRADA je vybavena dvěma pískovými hřišti, zahradními stavbami, cestami pro jízdu na odstrkovadlech, tříkolkách, kolech a koloběžkách. Pro spontánní pohyb dětí je dostatečný travnatý i asfaltový prostor.  Balkonovými dveřmi mohou děti chodit přímo na zahradu. Libovolně je dětem k dispozici využívání WC i umývárny. Je možné dostatečně zajistit pitný režim bez porušení hygienických norem - děti chodí pít do třídy samy, kontrolu zajišťuje školnice.  Zahrada je osazena lesními i ovocnými stromy a keři, které děti v průběhu roku sledují, pozorují květenu, zrání a sklizeň ovoce. Děti se tak spolu s údržbářem školy podílejí na zahradních pracích a sklizené ovoce slouží k okamžité spotřebě. O školní zahradu se stará údržbář školy.
  • PAVILONY  ve dvou pavilonech MŠ jsou umístěny čtyři třídy. V 1. pavilonu je v přízemí 1. třída, patře 2. třída. V 2. pavilonu je v přízemí 3. třída a v patře 4. třída. Třídy jsou světlé, slunné a prostorné.  Místnosti určené dětem jsou dispozičně řešeny tak, aby maximálně vyhovovaly jejich spontánnímu projevu a zároveň umožnily klidné koutky pro děti, které se momentálně nechtějí zúčastnit kolektivních činností. Řešení tříd je organizačně náročné na práci učitelek, které odpovídají za bezpěčnost dětí. Proto se služby učitelek překrývají.
  • TŘÍDY jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá věku a potřebám dětí, hygienickým a bezpečnostním normám i finančním možnostem školy. Nábytek je přizpůsoben tak, aby všechny hračky a pomůcky byly dětem přístupné a ty, mohly být samostatné. Vybavení pomůckami a hračkami je k dispozici v potřebném množství, bohaté nabídce a je stále obnovován. V každé třídě jsou elektronické klávesy nebo piano.
  • SPORTOVNÍ KABINET  je vybaven pro všechny děti (malé i velké overbally, švédské bedny, švédské lavičky, šplhací věž, trampolína, obruče, podložky, míče ve třech velikostech, gymnastická souprava, švihadla, rehabilitační pomůcky....)
  • HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ ÚDRŽBA všech prostor je zajištěna školnicí, uklízečkou a údržbářem školy.
  • PROVOZNÍ BUDOVU  tvoří ŠJ, ředitelna, kotelna, atelier s keramickou pecí a sklad na kola, koloběžky, hračky na dvůr a zahradu.
  • DĚTSKÁ I PEDAGOGICKÁ KNIHOVA je rozsáhlá a pravidelně doplňována. Děti mají k dispozici všechny knihy, které si mohou půjčit po dohodě s učitelkami i domů. Jsou vedeny k prohlížení knih a pěknému zacházení s nimi. Denně jim učitelky předčítají nebo vypráví pohádky. Tím přirozenou cestou děti vedeme k touze číst, poslouchat, mluvit a dozvídat se. Rodiče si mohou půjčovat odborné knihy, časopisy o výchově a vzdělávání k prostudování.
  • AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA je k dispozici na všech třídách. (CD a DVD přehrávač, diaprojektor, televize-video, počítač, tiskárna, magnetofon, gramofon). Vše je využíváno k práci s dětmi v souladu s požadavky vedení školy. Nejstarší děti ve 3. a 4. třídě mají pro vzdělávací účely 6 počítačů. Ve všech třídách a ŠJ využíváme mobilní telefony pro zlepšení komunikace s rodiči. Škola má své webové stránky, které jsou průběžně aktualizovány.