MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŮBĚŽNÁ RAKOVNÍK

 "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole".

  

Zápis do MŠ

Ve čtvrtek 3. května se od 8 - 11 a 13 -15 hodin uskuteční ve sborovně školy zápis dětí do mateřské školy Průběžná Rakovník.

Helen Doron

S angličtinou Helen Doron Easy English seznamuje děti hravou formou kvalifikovaná lektorka Mgr. Jana Šváchová.

Vítání občánků

Předškolní děti slavnostně vítají v prostorách Rakovnické radnice narozené občánky našeho města. Miminka a jejich příbuzné potěší písničkami a básničkou.

V rubrice Zajímavosti se můžete dozvědet bližší informace ohledně zápisu a přípravy na vstup do ZŠ.

Akce

 • Divadlo v MŠ 24. dubna (hrazeno ze SRPDŠ).
 • Ozdravný pobyt v přírodě, 13. - 18. května.
 • Vítání občánků (3. května, 14. června a 28. června).
 • Besídka - 12. června od 15 hodin.
 • Rozloučení s předškoláky - 19. června od 15h,Obřadní síň radnice Rakovník.
 • Vystoupení v letním kině, předškoláci 4. třídy (21. června)

Poděkování

Děkujeme sponzorům za finanční podporu naší mateřské školy.

 • ČESKÁ VČELA - manželé Holibkovi

Manželům:

 • Drahorádovým
 • Podolkovým
 • Hasalovým
 • Frolíkovým
 • Gundzovým
 • Benešovým
 • Pelikánovým
 • Dvořákovým
 • paní Hayden
 • paní Dvořákové