MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŮBĚŽNÁ RAKOVNÍK

 

V pondělí 3. června proběhl již 7. ročník MDD pořádaný v rámci spolupráce MŠ a MOA Rakovník. Poděkování patří vedení MOA za uvolnění studentů druhého ročníku ekonomického lycea a Mgr. Miroslavu Kolocovi.

rakovnicky.denik.cz/galerie/rakovnik-materska-skola-prubezna-detsky-den-2019.html?mm=9930850&back=2661177743-2154-48&photo=2

 

Následující den se předškolní děti zúčastnily akce Dětský sportovní den, na které si v areálu sokolovny vyzkoušely sedm sportů. Poděkování patří zejména organizátorům, trenérům, dobrovolníkům i všem zúčastněným dospělým a dětem.

rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/deti-si-v-ramci-detskeho-sportovniho-dne-vyzkousely-sedm-sportu-20190604.html

(fotografie dětí MŠ Průběžná Rakovník jsou ke shlédnutí ve fotogalerii webu).

 

V rámci projektového dne jsme v mateřské škole přivítali hasiče. Děti měly možnost si prohlédnout interiér hasičského vozu, výstroj nezbytnou k zásahu a nad obrázky prokázat vědomosti o hasičském povolání. Děkujeme HZS Roztoky u Křivoklátu.

(foto archiv MŠ)

Ččk

V rámci spolupráce s Českým červeným křížem předškolní děti úspěsně absolvovaly zdravotní kurz s Lucií Kolářovou. Prostřednictvím tří pohádek se učily ošetřit drobná zranění, dbát na využívání ochranných přileb a chráničů během sportování a přivolat pomoc, pokud není v blízkosti jiný dospělý. Všem dětem blahopřejeme k získání certifikátů i medailím.
Velké díky patří organizaci Ččk  Rakovník, Lucce Kolářové a Lucii Škorpilové!

ŠKOLIČKA

Na pátek 21. června jsou srdečně zváni rodiče s dětmi, které  zahájí docházku do MŠ v září 2019. Od 10 do 11 hodin se během her ve školní zahradě seznámí s učitelkami, které rodičům rády zodpoví otázky týkající se nástupu dítěte do MŠ,  průběhu adaptace aj. Zároveň bude rodičům předáno Rozhodnutí o přijetí dítěte.
 Těší se na vás kolektiv školy.
 
Kalendář akcí
  • 10. června Pohádka v MŠ "V korunách stromů".
  • 18. června Slavnostní rozloučení s předškoláky.
  • 19. června zkouška vystoupení v Letním kině - předškolních dětí 4. třídy.
  • 20. června vystoupení v Letním kině.

Helen Doron

Předškolní děti úspěšně ukončily kurz angličtiny Helen Doron Easy English. Děkujeme kvalifikované lektorce a učitelce MŠ Mgr. Janě Šváchové za hravou formu během vedení dětí.