MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŮBĚŽNÁ RAKOVNÍK

 

 "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole".

(Robert Fulghum)

 

PLATBY  V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ŠKOLNÉ 400,- Kč/měsíc (platí pro většinu dětí 1. až 3. třídy, kromě výjimek uvedených níže).

STRAVNÉ

  • děti 3-6 let 32,- Kč za den (dopolední svačina 8,- + oběd 16,- + odpolední svačina 8,-)
  • děti 6-7 let 35,- Kč za den (dopolední svačina 9,- + oběd 17,- + odpolední svačina 9,- )

ŠKOLNÉ  A  STRAVNÉ se platí ZÁLOHOVĚ, vždy do 15. dne v měsíci, (k vyzvednutí jsou v příslušném pavilonu připraveny lístky s uvedenou výší platby se splatností první zálohy k 15.9.) Úhrada plateb bude možná POUZE:

  • BANKOVNÍM  PŘEVODEM na  účet  MŠ: 540 277 369/0800 nebo
  • INKASEM (pro klienty ČESKÉ SPOŘITELNY): číslo sběrného účtu–100 054 591
 

HOTOVOSTNÍ  PLATBY  SE  NEPŘIJÍMAJÍ.

Za děti s odkladem školní docházky a předškoláky (děti, které se zúčastní v roce 2019 zápisu do ZŠ) rodiče ŠKOLNÉ NEHRADÍ a je účtováno pouze stravné.

  • Pro Žádost o zproštění školného je nutné vyplnit příslušný formulář s přiloženým potvrzením z  ÚŘADU PRÁCE o vyplácení sociálních dávek NEJPOZDĚJI DO  31.8.2018.

OMLOUVÁNÍ  DĚTÍ

  • STRAVNÉ  NA  DEN  se odhlašuje pouze zasláním SMS do 7.30 hod. na telefonní číslo vedoucí školní kuchyně paní Evy Truksové 725 424 974 (doba absence, příjmení dítěte a třída).
  • NEPŘÍTOMNOST  DĚTÍ  V  MŠ s povinnou předškolní  docházkou či odkladem povinné školní docházky do ZŠ (většinou u dětí 3. a 4. třídy), je nutné OMLOUVAT  PÍSEMNĚ  U  UČITELEK  VE TŘÍDĚ  DO  OMLUVNÉHO  LISTU NEBO V PŘEDTIŠTĚNÉM OMLUVENKOVÉM FORMULÁŘI.
  • ZÁVAŽNÁ  A  INFEKČNÍ  ONEMOCNĚNÍ  JSTE POVINNI HLÁSIT UČITELKÁM TELEFONICKY OKAMŽITĚ. Telefonní kontakty na učitelky příslušné třídy vám budou k dispozici na info-vývěsce v prostorách šatny.

 

Helen Doron

Od středy 26. září byl zahájen kurz angličtiny Helen Doron Easy English pro předškolní děti. Děti se mohou každou středu těšit na hravou hodinu angličtiny pod vedením kvalifikované lektorky a učitelky naší MŠ Mgr. Jany Šváchové.