MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŮBĚŽNÁ RAKOVNÍK

 

 "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole".

(Robert Fulghum)

Děkujeme Autostopu Rakovník za knihy a časopisy pro děti mateřské školy.

 

Divadlo Letadlo

 
Děti všech tříd měly možnost shlédnout představení "V korunách stromů" divadla Letadlo. Aktivně se na podzimním příběhu podílela většina dětí, které si své herecké začátky užívaly (více fotodokumentace v rubrice Fotogalerie-divadla). Cena 45,- byla hrazena ze SRPDŠ.
 

Helen Doron

Pro předškolní děti byl zahájen kurz angličtiny Helen Doron Easy English. Děti se mohou každou středu těšit na hravou hodinu angličtiny pod vedením kvalifikované lektorky a učitelky MŠ Mgr. Jany Šváchové.

 

Připravujeme

  • 3. prosince Mikulášskou nadílku (dopolední program v MŠ).

 

  • 10. prosince představí předškoláci 4. třídy na Benefičním koncertě rockenroll. vystoupení s tématem "Auťák".

 

  • 18. prosince se předškolní děti setkají se školáky 3. ZŠ u příležitosti Vánoční výstavy a dílny.
 
  • 29. prosince se děti 3. a 4. třídy zúčastní "Čertovské půdy" v dětské knihovně
 
  • 20. února 2019 je plánována přednáška logopedky Mgr. Lucie Kolské (určeno pro rodiče a veřejnost).
 

Adventní setkání

V úterý 4. prosince se na školním dvoře od 16 hodin uskuteční setkání rodičů i široké veřejnosti.
 
Během připravovaného programu se můžete těšit na vystoupení dětí 1. - 4. třídy, společný zpěv Vánočních koled a rozsvícení stříbrného smrku v areálu MŠ.
V rámci setkání bude za symbolickou cenu připraveno občerstvení i jarmark s výrobky dětí.
 
Těšíme se na rodiče, prarodiče i přátele současně docházejících i nově příchozích dětí a absolventů.
Věříme, že si předvánoční setkání opět společně užijeme.
(foto archiv MŠ)
 

Vánoční strom

I v letošním školním roce se zúčastní předškolní děti 4. třídy akce Zdobení vánočního stromu na rakovnickém náměstí. Postupně připravují ozdoby a těší se na slavnostní setkání s dětmi ostatních mateřských škol i předání cen. I letos může veřejnost hlasovat ve zveřejněné anketě.
(foto archiv MŠ Průběžná)