Mateřská škola Průběžná Rakovník

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy probíhá ve dnech od 11. do 22. ledna 2021 ve stejném režimu jako v prvním lednovém týdnu (tzn. zákaz vstupu třetích osob do prostor MŠ - mimo dětí a zaměstnanců).
Vstup třetích osob je možný jen v nezbytně nutných případech například onemocnění dítěte.
 
Organizace vyzvedávání dětí z MŠ:
Všechny děti obědvají ve stejný čas. Děti, které půjdou domů po obědě, si můžete vyzvednout ve 12 - 12,15 hodin. Personál je předá rodičům u vstupních dveří.
 
V odpoledních hodinách bude vstup rodičů do MŠ umožněn pouze za dodržení rozestupů, zakrytí nosu a úst, použití dezinfekce a omezení shlukování.

PŘEDSTAVUJEME AKTIVITY

  • DĚTI V POHYBU - finančně podporuje Město Rakovník. Prostory pronajímá MOA Rakovník. Děkujeme.

Již třetím rokem spolupracujeme se spolkem Děti a pohyb z. s. Petra Vecky. Našimi partnery jsou kvalifikovaní trenéři různých sportovních odvětví. Vážíme si zpětného hodnocení dětí, rodičů i veřejnosti. Velkým oceněním je zájem o letní pobyt i zimní pobyt v přírodě s možností seznámení se základy lyžování. Projekt je určen dětem 3. a 4. třídy.

  • DĚTI NA STARTU -ve spolupráci s FISAF jsme zapojeni v celonárodním projektu, který je v naší MŠ uzpůsoben dětem ve věku 3-7 let. Do projektu jsou zapojeny děti všech tříd.

Hravou formou jsou zapojeny děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené nebo naopak. Za členský poplatek děti obdrží trička a deníčky pro záznam pohybových dovedností. Naše vyškolené učitelky s kvalifikací ŠEFTRENÉR spolupracují s kvalifikovanými trenéry projektu Děti v pohybu. (více na https://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/)

  • SE SOKOLEM DO ŽIVOTA - Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Hravou formou plní úkoly všech průvodců zvířátek děti všech tříd.

Tento projekt rozvíjí u dětí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.(https://www.sesokolemdozivota.cz/)

  • ŠABLONY III - RADOST Z POZNÁVÁNÍ.

Po projektu Šablony II - Hravá matematika navazujeme projektem Šablony III, který je zaměřen na všeobecný rozvoj dítěte předškolního věku, experimentaci, manipulaci a poznávání. Další oblastí je prohloubení spolupráce a setkávání s rodiči v rámci společných besed, konzultací apod.

  • ANGLIČTINA HELEN DORON - kladnou odezvou rodičů i letos pokračujeme ve dlouholeté spolupráci s Mgr. Magdou Ostašovou v hravé angličtině, která nabízí předškolním dětem využívat prostory MŠ. Po ukončení docházky do MŠ je možné navázat dalšími kurzy určené pro děti školního věku.