MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŮBĚŽNÁ RAKOVNÍK

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi, absolventy a přátele školy na Den otevřených dveří naší MŠ.

Můžete být součástí výchovně vzdělávacího procesu dětí, prohlédnout i využít prostory školního dvora a zahrady.

Těšíme se na vás dvě středy 22. a 28. dubna od 8,30 do 11,30 a od 14,30 do 16,30 hodin.

ZÁPIS DO MŠ

se uskuteční v úterý 12. května 2020 od 8 do 11 hodin a od 13 do 15 hodin. Rodiče si donesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
 
 
KRITÉRIA:
Zpravidla se přednostně přijímají děti, 
které do 31. 8. 2020 dovrší věku tří let. 
 
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší pěti nebo  šesti let. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je ze zákona stanoven na 4 hodiny denně, zpravidla od 8 do 12 hodin, pokud se ZZ nedomluví jinak. 

Webové stránky se upravují.

Děkujeme za pochopení.

Pracovní pozice

Do našeho týmu hledáme kvalifikovanou paní učitelku.
Více informací na tel. č. 601 391 212
(kontaktujte pouze v pracovní dny)!
Děkujeme.

HELEN DORON

Každou středu od 16 hodin probíhá program výuky hravé angličtiny. Na předškolní děti se těší kvalifikovaná lektorka Mgr. Jana Šváchová.

DĚTI V POHYBU

Každou středu probíhá v tělocvičně MOA Rakovník sportovní projekt DĚTI V POHYBU, který seznamuje předškolní děti s různými druhy sportů pod vedením kvalifikovaných trenérů.

Děti potřebují sportovní oblečení a obuv, batůžek, pití.

Pro podporu zdravějšího prostředí pro děti, veřejnost i zaměstnance byl do mateřské školy zakoupen multifunkční úklidový systém VIVENSO, který je využíván i jako čistička vzduchu.