GDPR

S D Ě L E N Í

 

 

Obec/Škola                             Mateřská škola Průběžná Rakovník

IČO                                        0087545700

se sídlem                                 Průběžná 2312, 269 01 Rakovník

zastoupená                              Bc. Evou Kodešovou

 

sděluje tímto, že

 

 

funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

 

 

pro ni bude od 25. května 2018 vykonávat pan/paní:

 

 

Titul, jméno a příjmení:             Mgr. Jan Mudra

E-mailová adresa:                    jan.mudra@sms-sluzby.cz

Číslo mobilního telefonu:          +420 728 609 270

 

 

V Rakovníku dne 25.5.2018